menu
close_24px
Bústia de Suggeriments

T'escoltem

Aquest és un espai on donar veu a les teves opinions sobre possibles millores del centre o felicitar per les accions promogudes.    

Aquest formulari és totalment anònim i sols haureu de posar el vostre email en cas de voler una resposta per part de la universitat.

Millorar EUM comença pel teu benestar!

Buzón de Sugerencias

Te escuchamos

Este es un espacio donde dar voz a tus opiniones sobre posibles mejoras del centro o felicitar por las acciones promovidas.

Este formulario es totalmente anónimo y solo tendréis que poner vuestro email en caso de querer una respuesta por parte de la universidad.

¡Mejorar EUM empieza por tu bienestar!

Suggestion Box

Here we are

This is a space where you can give voice to your opinions about possible improvements to the university or congratulate the actions promoted.

This form is completely anonymous and you will only have to enter your email address in case you want a response from us.

Improving EUM starts with your wellbeing!

Contact Form

Gràcies        Gracias          Thank you