menu
close_24px

Procés d'Acreditació del Grau de Turisme

La Agència de Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) duu a terme el procés d'acreditació de la titulació del Grau en Turisme en el curs 22-23.

Per a la renovació de l'acreditació de la titulació esmentada, AQU Catalunya tindrà en compte l'avaluació externa que realitzarà de forma col·legiada un comitè de persones expertes externes que, després de l'avaluació d'autoinforme i evidències, visitarà el centre.
 
Com a mecanisme addicional a l'audiència oberta, AQU Catalunya posa a disposició la bústia electrònica acreditacio@aqu.cat, perquè les persones interessades puguin compartir els seus comentaris.
 

 

 

Gràcies        Gracias          Thank you